RAW Dance Studio: COVID-19 regler

 • Vi ber om at alle holder seg hjemme dersom de har symptomer, eller har vært i kontakt med noen som har symptomer.
 • Dersom noen ved RAW Dance Studio skulle få påvist smitte ber vi om at de umiddelbart sender mail til: kontakt@raw-dancestudio.no
 • Alle besøkende må registreres med fornavn og telefonnummer. Dersom du går inn på RAW Dance Studio må du registrere fornavn og telefonnummer i resepsjonen.
 • Vi ber om at ingen oppholder seg i resepsjonen lenger enn nødvendig. Dersom du er i resepsjonen, hold avstand til de rundt deg. 
 • Sosial avstand er viktig. Hold minst en meter avstand til de som er rundt deg.
 • Vi ber om at kun én foresatt følger barn til barne klassene, og at foresatte så langt det lar seg gjøre unngår å oppholde seg i studio for redusere pågang og smitterisiko. 
 • Dersom du er 20 år ber vi om at du selv er påpasselig med å holde sosial avstand, og om å minne de rundt deg om at det er viktig. 
 • Kun en foresatt pr. familie

Danseklasser

 • Lærere skal holde seg minst 1 meter unna elevene.
 • Det er kun lærer som åpner og lukker døren inn til salene. På vei inn i dansesalen skal alle sammen sprite hendene. Det samme gjelder på vei ut av dansesalen. 
 • Vi ber om at ingen deler drikkeflaske, og at alle er påpasselige med sosial avstand. Dette er en felles dugnad for å holde dansestudio åpent.
 • Det er viktig at vi overholder tiden, vi ber derfor om at alle kommer seg raskt ut fra dansesalen.
 • En-meters regelen gjelder ved all idrett hvor kontakt ikke er nødvendig. Vi ber derfor om at alle holder sosial avstand uavhengig av alder.
 • Dersom det skal gis noen beskjeder på slutten av klassen, eller læreren ønsker å åpne for spørsmål, må det settes av tid til dette. Klassen kan ikke gå over tiden.
 • Lillesal: Dersom du har dansetimer i lillesalen ber vi om at du går rett til lillesalen og ikke innom resepsjonsområdet.
 • Lillesal: Resepsjonisten vil komme inn i klassen og registrere alle 5 minutter før klassen starter.

RAW Dance Studio sine lokaler

 • Maks antall besøkende i:
  • Resepsjonsområdet: 15
  • Store garderoben: 10
  • Lille garderoben: 5
  • Store salen: 20
  • Lillesalen: 20
  • Kontoret: 2


System: Publishpack