RAW Dance Studio: COVID-19 regler

Oppdatering 23.3.2021

 • Det anbefales å holde minst 2 meters avstand til andre. Dette gjelder alle som er over 19 år i tillegg til alle som deltar på dansekurs som ikke har øvre aldersgrense.
 • Elever over 19 år og alle som deltar på kurs uten øvre aldersgrense som i tillegg bor utenfor Trondheim kommune, har inntil videre ikke lov til å delta i aktiviteter på vårt studio. Med andre ord, alle som bor i Trondheim kommune og alle elever under 20 år* utentfor Trondheim kan delta fysisk på klasser. *De som fylte 20 år etter 1. februar kan også delta fysisk. Alle voksen-kurs (20+) har mulighet for virtuell deltagelse via Zoom. Snakk med læreren din om hvordan du logger deg på.

Generelt

 • Vi ber om at alle holder seg hjemme dersom de har symptomer, eller har vært i kontakt med noen som har symptomer.
 • Dersom noen ved RAW Dance Studio skulle få påvist smitte ber vi om at de umiddelbart sender mail til: kontakt@raw-dancestudio.no
 • Alle besøkende må registreres med fornavn og telefonnummer. Dersom du går inn på RAW Dance Studio må du registrere fornavn og telefonnummer i resepsjonen.
 • Vi ber om at ingen oppholder seg i resepsjonen lenger enn nødvendig. Dersom du er i resepsjonen, hold avstand til de rundt deg. 
 • Sosial avstand er viktig. Hold minst 2 meters avstand til de som er rundt deg, dette gjelder også om man er fra samme husstand eller kohort.
 • Vi ber om at kun én foresatt følger barn til barne klassene, og at foresatte, så langt det lar seg gjøre, unngår å oppholde seg i studio for redusere pågang og smitterisiko. 
 • Dersom du er 20 år eller eldre ber vi om at du selv er påpasselig med å holde sosial avstand, og om å minne de rundt deg om at det er viktig.
 • Det er ikke tillatt å drikke vann direkte fra springen.
 • Stoler skal være plassert over sine kryss i resepsjonslokalet og det er ikke tillatt å flytte på møblene.
 • Alle besøkende skal benytte munnbind, unntaket er for elever i aktivitet inne i dansesalen. RAW Dance Studio selger disse fra 10,- kr. pr. stykke.

Danseklasser

 • Lærere vil holde minst 2 meters avstand til elever så frem til det er mulig.
 • Det er kun lærer som åpner og lukker døren inn til salene. På vei inn i dansesalen skal alle sammen sprite hendene. Det samme gjelder på vei ut av dansesalen. 
 • Vi ber om at ingen deler drikkeflaske, og at alle er påpasselige med sosial avstand. Dette er en felles dugnad for å holde dansestudio åpent.
 • Det er viktig at vi overholder tiden, vi ber derfor om at alle kommer seg raskt ut fra dansesalen.
 • 2-meters regelen gjelder ved all idrett hvor kontakt ikke er nødvendig. Vi ber derfor om at alle holder sosial avstand uavhengig av alder.
 • Dersom det skal gis noen beskjeder på slutten av klassen, eller læreren ønsker å åpne for spørsmål, må det settes av tid til dette. Klassen kan ikke gå over tiden.
 • Lille sal: Dersom du har dansetimer i lillesalen ber vi om at du går rett til lillesalen og ikke innom resepsjonsområdet.
 • Lille sal: Resepsjonisten vil komme inn i klassen og registrere alle 5 minutter før klassen starter.

RAW Dance Studio sine lokaler

 • Maks antall besøkende i:
  • Resepsjonsområdet: 9 stk.
  • Garderoben: 8 stk.
  • Team-rom: 4 stk.
  • Kontoret: 2 stk.
  • Trappeoppgang: 6 stk.
  • Store sal: 20 stk.
  • Lille sal: 12 stk. (20 stk. for barne-klasser)


System: Publishpack