Viktig info ved kjøp

Hvis du gjør feil i påmeldingen eller ikke følger vår steg-for-steg guide for å melde på, kan det hende du gjør noe som du ikke kan rette på i MindBody. Og det fører til mye ekstraarbeid for vår serviceavdeling, for de blir nødt til å rette opp i dette. Ved en slik retting vil det legges til et gebyr på 150,- ekstra. Dette vil bli trukket fra det kortet som ble brukt ved bestilling.

PS: En vanlig feil er å melde på feil person på dansekurs, dette kan du ikke rette via MindBody. Vær sikker på at dette har blitt riktig! En vanlig feil er å klikke "Meld meg på" når foresatt forsøker å melde på barnet sitt.

Banktransaksjonen for kjøpet vil ha navnet "NBX Gym Membership" i nettbanken.

Kjøpsbetingelser

Refusjon

 • Påmeldingen er bindende og gjelder for ett semester.
 • Full refusjon av gjenstående semesteravgift kan kun gis ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til RAW Dance Studio senest 30 dager etter sykemeldingsdato.
 • RAW Dance Studio kan avlyse et kurs som det blir nødvendig, kurskontingent utregnet fra avlysningsdato vil ta tilbakeføres den som betalte for kurset.
 • Opptil 2 av klassene for et kurs pr. semester kan ha umeldt vikar. Eleven kan bytte til en annen klasse for den vikarierte klassen uten ekstra kostnad, men opptil 2 klasser med vikar gir ikke eleven rett på refusjon.

Endring av kurs

 • Ved utføring av endring eller avlysning av kurs, vil det tilkomme et ekstra gebyr som trekkes fra det samme kortet som ble brukt ved kjøp av kurs.  NB! De fleste endringer kan man gjøre selv uten gebyr i MindBody. Les MindBody hjelp for å bli kjent med hvilke endringer du selv ikke kan gjøre.

Betaling

 • Betaling gjøres med kort via MindBody sine betalingsløsninger og skal være gjennomført før kursstart.
 • Det er ikke mulig å utsette betaling, men kortere perioder på 5 og 10 uker kan kjøpes.

Skader og tap av eiendeler

 • RAW Dance Studio har ikke forsikringsansvar for skader som eleven måtte pådra innen skolens område eller i forbindelse med forestillinger i regi av RAW Dance Studio.
 • RAW Dance Studio er ikke erstatningsansvarlig for elevens personlige eiendeler, penger eller verdisaker.

Fravær

 • Eleven, eller foresatt, skal opplyse RAW Dance Studio om fravær med gyldig grunn før klasse, dersom dette forekommer. Varsling gjøres via MindBody for ungdom- og voksenklasser, og via melding for barneklasser.
 • Ved gjentatt fravær uten melding eller over 4 ganger fravær kan eleven miste sin plass uten å få refundert kurskontigenten. RAW Dance Studio vil varsle fra når elever blir borte fra klassen uten melding.

Opphavsrettigheter

 • Eleven har ikke lov til å bruke koreografi de lærer på RAW Dance Studio til fremvisninger eller undervisning i egen regi uten koreografen og RAW Dance Studio sitt samtykke.

Bilder og video

 • Filming av klassen eller koreografier må godkjennes av lærer og RAW Dance Studio.
 • RAW Dance Studio står fritt til å bruke bilder og video studioets ansatte har spilt inn fra våre klasser og forestillinger i sosiale media, reklame- og pressemateriale og nettside. Bilder og video hvor enkeltpersoner er hovedmotivet vil vi innhente godkjenning fra eleven eller foresatt (om den avbildede er barn) før vi publiserer.

Informasjon

 • Alle elever og foresatte legges automatisk til en e-postliste for utsending av informasjon. Man kan melde seg ut av denne, men da vil ikke eleven få viktig informasjon som angår kurset.
 • Om valget for nyheter og tilbud er valgt i MindBody, legges e-postadressen til en e-postliste for utsending av nyheter og tilbud. Denne kan man også melde seg ut av via en lenke i hver utsending.

Force major

 • Er RAW Dance Studio forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er RAW Dance Studio fritatt for alt ansvar.System: Publishpack