Amalie Grønflaten

Amalie Grønflaten

Amalie Grønflaten er lidenskapelig opptatt av fellesskap, inkludering og det å skape rom for individuell utvikling. For å få frem dette tror Amalie at det er viktig å legge til rette for et godt ytringsklima, hvor alle som oppholder seg innenfor studioets vegger får muligheten til å oppleve at de blir både sett og hørt. I dansen betyr dette at det er viktig å skape trygge rammer for å skape en plattform hvor våre dansere får det handlingsrommet de har behov for, for å tørre å dele og utvikle sitt eget individuelle uttrykk i dansen. For Amalie handler det mye om å møte og å anerkjenne både mestring og usikkerheter, og å vektlegge en fremsnakkingskultur hvor det er rom for å være ett helt menneske, med alle sine styrker og sårbarheter. For Amalie er RAW Dance Studio en sosial plattform hvor alle er velkomne, uavhengig av bakgrunn, kunnskap, danseerfaring eller sårbarheter. Kom innom RAW Dance Studio og hils på henne, du er hjertelig velkommen.
System: Publishpack