RAW Talent

Innmelding
Innlogging

RAW Talent er en utvidelse av RAW Dance Studio, hvor elever og ansatte, får mulighet til å prøve seg i rollen som profesjonelle utøvere innen dans har. RAW Talent er fortsatt i en oppstartsfase, og gleder oss til å følge utviklingen.

RAW Dance Studio får en rekke henvendelser om vi kan opptre på ulike plattformer, med ulikt antall dansere. Noen ganger er dette oppdrag som utelukkende lønnes i form av promotering av RAW Dance Studio, mens andre oppdrag er betalt.

Alle medlemmer i RAW Talent vil bli informert om alle oppdrag som mottas av RAW Dance Studio, hvor det vil informeres om hvilke krav som stilles til kompetanse, erfaring og fremstilling for å delta på dette oppdraget.

Mange oppdrag vil være åpne for alle, og disse er en helt unik plattform å benytte seg av for å bli bedre kjent med elever på tvers av dansestil, samt danselærere ved RAW Dance Studio.

Som en utvikling av RAW Talent har RAW Dance Studio ambisjoner om å legge til rette for opplæring av amatørdansere, for å gi RAW Talent sine medlemmer muligheten til å utvikle sin profesjonelle danse CV.

Kriterier for å være medlem i RAW Talent

 1. Alle kan bli medlem av RAW Talent, men de fleste oppdragene trenger man å være tilknyttet RAW Dance Studio som elev eller ansatt for å delta på.
 2. Medlemmer forventes å følge RAW Talent sine retningslinjer i alle henseender hvor RAW Dance Studio blir representert.

Retningslinjer for medlemmer i RAW Talent

 1. I RAW Talent fremsnakker vi hverandre, og oss selv.
 2. I RAW Talent fokuserer vi på hvordan vi utvikler oss for hvert oppdrag, både som danser, underholder og i hvordan vi kommuniserer med publikum.
 3. I RAW Talent er alle velkomne, og vi jobber aktivt for å inkludere alle som er med på oppdraget.
 4. I RAW Talent forventes det at de med høyere rang deler av sin kunnskap, og går foran som et godt eksempel på hvordan vi oppfører oss som profesjonelle utøvere i dans.
 5. I RAW Talent forventes det at du holder avtaler, kommuniserer eventuelle endringer og utfordringer, og at du er punktlig.
 6. I RAW Talent er arbeidet ikke betalt, med mindre det ligger en skriftlig avtale om lønn i forkant av oppdraget. All dialog om betaling skal skje i forkant av et oppdrag. Dersom det ikke er nevnt noe om betaling i utsendelsen av oppdraget betyr det at det er promoteringsarbeid, og lønnen ligger i fellesskapet og erfaringen.

Medlemmer i RAW Talent kan forvente at RAW Dance Studio

Kommuniserer den informasjon som er nødvendig for at medlemmene kan ta stilling til om de har mulighet til å delta på oppdraget eller ikke.
Tar tak i eventuelle avvik som blir kommunisert til den som står ansvarlig for oppdraget.
Aktivt jobber for inkludering av alle medlemmene i RAW Talent.

Evaluering og rang

Alle elever og ansatte ved RDS er velkomne som medlem i RAW Talent. Følgende egenskaper vil evalueres før medlemmet eventuelt stiger i rang:

 1. Medlemmets danseerfaring
 2. Hvor lenge medlemmet har danset ved RDS
 3. Hvordan medlemmet utvikler seg som danser for hvert oppdrag.
 4. Hvordan medlemmet utvikler seg som underholder for hvert oppdrag.
 5. Hvordan medlemmet kommuniserer med andre medlemmer og publikum.
 6. Hvordan medlemmet overholder de avtaler og følger opp de beskjeder som blir gitt.

Vi ser frem til å samarbeide med deg!

→ Innmelding
→ Innlogging

System: Publishpack