Trondheim Urbane Danseforening

Tronheim Urbane Danseforening (TUD) er et nyoppstartet idrettslag. Styret består av Sandra Tangen Gundersen, Morten Halland Dahl, Siri Marte Hollekim-Strand og Eira Holm. Målet til idrettslaget er å utvikle det urbane dansemiljøet i Trondheim gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. Gjennom fritreninger, sosiale sammenkomster og andre lavterskel-aktiviteter vil medlemmene få mulighet til å bygge nettverk, utvikle sin personlige stil, lære mer om dansens historie og føle en tilhørighet til det internasjonale dansemiljøet. TUD er et idrettslag som skal være for alle, uansett økonomisk, sosial eller kulturell bakgrunn. Vårt mål er å kunne bidra til at alle i nærmiljøet skal ha muligheten til å være med, uansett om deres personlige mål er å få oppleve mer danseglede eller å nå langt i konkurranser.

Som medlem av TUD får du:

  • Bli med på generalforsamling og bestemme hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.
  • 5% rabatt på klasser på RAW Dance Studio.
  • Gratis regelmessige fritreninger.
  • Coaching i dansestilen du danser.
  • Rabatt på workshops/dansehelger.

På sikt når medlemsmassen øker vil medlemmene få:

  • Delta på dansekonkurranser (lokale, regionale, nasjonale og internasjonale).
  • Veiledning før konkurranser.
  • Veiledning for de som ønsker starte eget crew.

Året som kommer vil vi arrangere dansehelger med workshops med noen av de beste dansekunstnerne vi kan finne. På disse dansehelgene vil vi også arrangere battles og andre former for konkurranser.

Pris for medlemskap: 200,- kr. pr. år.System: Publishpack